Μηχανογραφικά Συστήματα IT

Όλες οι λειτουργίες της εταιρείας μας υποστηρίζονται μηχανογραφικά από τα πλέον σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

WMS – ERP

• Ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης αποθηκών και διανομών για τη διαχείριση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Εύκολη διασύνδεση με όλους τους τύπους βάσεων δεδομένων (ΕRP) για ανταλλαγή δεδομένων (παραγγελίες, εισαγωγές, αποθέματα κλπ) σε πραγματικό χρόνο.

• Χρήση ασύρματων pocket pc με χρήση τεχνολογιών R/F και RFID .

• Ευελιξία και δυνατότητα παραμετροποίησης διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

• Εφαρμογή Bar coding σε όλες τις λειτουργίες.

• Mobile εφαρμογή Proof of Delivery (POD) & Gps Tracker σε όλα τα συνεργαζόμενα φορτηγά διανομής.

Διαδικασίες & Δραστηριότητες

it01

• Διαχείριση εισαγωγών
• Διαχείριση παραγγελιών – αποστολών
• Διαχείριση συσκευασιών αποστολών
• Εσωτερικές διακινήσεις
• Σενάρια αποθήκευσης (π.χ. FIFO, FEFO)
• Διαχείριση παρτίδων (Lot), σειριακών, Variation
• Διαχείριση απογραφών (κυκλικών και ολικών) υποστηρίζονται από το σύστημα με τη χρήση σταθερών και φορητών τερματικών.

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των πελατών (reporting) για όλες τις δραστηριότητες της αποθήκης (εισαγωγές, παραγγελίες, αποστολές, απόθεμα, κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Επίσης παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής ποικίλων μορφών στατιστικών
αναλύσεων και αναφορών WEB PORTAL υπηρεσία 365/7/24 για παρακολούθηση όλων των στατιστικών πελατών μέσω όλων των πλατφόρμων IOS, Android , Windows