Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Η ΑΛΠΑ έχει φροντίσει να παρέχει στους πελάτες της προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες της όπως :

 

  • Άμεση πρόσβαση στο σύστημα WMS μέσο web portal 365/7/24 με σκοπό την άμεση ενημέρωση του αποθέματος, παραγγελιών, δελτίων αποστολής & εισαγωγής καθώς και reporting όλων των στοιχείων.
  • P.O.D. σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση smartphones
  • Εξατομικευμένες υπηρεσίες που σχεδιάζονται για τον κάθε αποθέτη σύμφωνα με τις ανάγκες του.
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών. Όλα τα παραστατικά (ΔΑ, ΤΠΔΑ) με τις πρωτότυπες υπογραφές των παραληπτών, ψηφιοποιούνται και καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων για εύκολη αναζήτηση και αρχειοθέτηση. Δυνατότητα αναζήτησης και reporting μπορεί να προσφερθεί και στους αποθέτες μας.
  • D.S.S. Distribution Support System, εκπαιδευμένη ομάδα, αναλαμβάνει την αμφίδρομη επικοινωνία με τον τελικό παραλήπτη για να συλλέγει πληροφορίες όσο αφορά την παράδοση των προϊόντων των πελατών μας.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας και την εξειδικευμένη γνώση των στελεχών μας, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους του τομείς των Logistics και στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  • GPS σε όλα τα συνεργαζόμενα αμάξια μας

> Ανασυσκευασία
> Ετικετοποίηση
> Συσκευασία promo
> Repackaging
> Combo
> Είσπραξη αντικαταβολών
> Call Center: υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης
> Επισύναψη εγγυήσεων