Ειδικές Μεταφορές

Αναλαμβάνουμε υπερμεγέθη και ογκώδη φορτία σε τακτική βάση και συμβουλεύουμε – καθοδηγούμε συνεχώς διάφορα μεγάλα project βαρέων μεταφορών.

Χάρη στην εκτενή εμπειρία μας και των μεταφορικών μας γνώσεων, είμαστε ειδικευμένοι για τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς ογκωδών φορτίων, λαμβάνοντας υπόψη τα πάντα, από την ασφάλεια ως την οικονομία, εξασφαλίζοντας τη μικρότερη δυνατή δαπάνη και έξοδα.