Διεθνείς μεταφορές

Οδικές Μεταφορές

Αναλαμβάνουμε door to door με την οδική μας υπηρεσία σε ολόκληρη την Ευρώπη, τμηματικές (groupage) ή ολόκληρα φορτία (full truck).

Άρτια οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων στις μεγαλύτερες πόλεις ανά το κόσμο, εγγυάται τη διεκπεραίωση των μεταφορών με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Είμαστε πάντα στη διαθεσή σας για να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες και τα αιτηματά σας, πάντα με γνώμονα τις καλύτερες υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Θαλάσσιες Μεταφορές

Σαν εταιρεία οργανώνουμε τις θαλάσσιες μεταφορές και το χειρισμό οποιουδήποτε φορτίου, μαζί με τους κατάλληλους ανταποκριτές που διαθέτουμε σε όλα τα λιμάνια ανα το κόσμο, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες και τα αιτήματά σας, πάντα με γνώμονα τις καλύτερες υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος.

Οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν το σημαντικότερο μερίδιο στις μεταφορές παγκοσμίως και αποτελούν το 70% του συνόλου των μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου. Το ποσοστό αυτό για τη χώρα μας αντιστοιχούσε σε 164 εκατομμύρια μετρικούς τόνους φορτίου, ενώ σε όλους τους λιμένες της Ελλάδας κατέπλευσαν 561 χιλιάδες πλοία.

Ειδικές Μεταφορές

Αναλαμβάνουμε υπερμεγέθη και ογκώδη φορτία σε τακτική βάση και συμβουλεύουμε – καθοδηγούμε συνεχώς διάφορα μεγάλα project βαρέων μεταφορών.

Χάρη στην εκτενή εμπειρία μας και των μεταφορικών μας γνώσεων, είμαστε ειδικευμένοι για τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς ογκωδών φορτίων, λαμβάνοντας υπόψη τα πάντα, από την ασφάλεια ως την οικονομία, εξασφαλίζοντας τη μικρότερη δυνατή δαπάνη και έξοδα.