ΑΛΠΑ LOGISTICS Υπηρεσίες

Logistics

Εισαγωγή: εκφόρτωση, ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, παλετοποίηση.
Αποθήκευση εμπορευμάτων με βάση σενάρια αποθήκευσης (π.χ. FIFO, LIFO, Lot No, Serial No, κλπ), ιχνηλασιμότητα αποθεμάτων.
Εκτέλεση παραγγελιών: παραλαβή και προετοιμασία παραγγελιών, συλλογή (picking) από επίπεδο παλέτας έως και τεμαχίου, συσκευασία (packing), ετικετοποίηση (labeling), έκδοση παραστατικών.
Διαχείριση επιστρεφομένων (Reverse Logistics).

     

    Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Αναλαμβάνουμε: Ανασυσκευασίες, συσκευασίες συρρίκνωσης, ειδικές συσκευασίες promotion, ετικετοποίηση(labeling), επικόλληση barcode. Όλες οι υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας, υποστηρίζονται  από υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

 

Στόχος μας η Αμεσότητα και το Άριστο Service