ΑΛΠΑ LOGISTICS IT - Ασφάλεια

IT SYSTEMS

Όλες οι λειτουργίες της εταιρείας μας υποστηρίζονται μηχανογραφικά από το WMS-ERP της ONLINE DATA. Ενα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης αποθηκών και διανομών για την υποστήριξη και βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Εύκολη διασύνδεση με όλους τους τύπους βάσεων δεδομένων (ΕRP) για ανταλλαγή δεδομένων (παραγγελίες, εισαγωγές, κλπ).
Δυνατότητα υποστήριξης ασύρματων δικτύων με χρήση τεχνολογιών R/F και RFID .
Ευελιξία και δυνατότητα παραμετροποίησης διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
Εφαρμογή Bar coding σε όλες τις λειτουργίες.
Σενάρια αποθήκευσης (π.χ. FIFO, FEFO, κλπ). Διαχείριση παρτίδων (Lot), σειριακών, Variation. Ποικιλία αναφορών και στατιστικών ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών.
Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (on-line) για τις κυριότερες παραμέτρους (εισαγωγές, παραγγελίες, παραστατικά, αποθέματα,  κλπ).

 

     

    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Οι εγκαταστάσεις φυλάσσονται σε 24ωρη βάση από υψηλού επιπέδου πιστοποιημένη εταιρεία ασφαλείας και φύλαξης με την υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας που περιλαμβάνει συναγερμό με περιμετρική κάλυψη, κλειστό κύκλωμα CCTV με δυνατότητα καταγραφής σε video server, κλπ.
Υψηλός δείκτης  πυροπροστασίας και πυρασφάλειας που υποστηρίζεται από υπερσύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης.
Access control ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους των γραφείων και των αποθηκών με την χρήση της τεχνολογίας.

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας από τον οίκο TUV κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008 & EN ISO 22000:2005 HACCP

          

 

Στόχος μας η Αμεσότητα και το Άριστο Service