Σημασία των Logistics Logistics σε μια σύγχρονη επιχείρηση σημαίνει

Η σημασία των Logistics στην σύγχρονη επιχείρηση.

 

Logistics σε μια σύγχρονη επιχείρηση σημαίνει :

 •  

  Διανομή Προϊόντων

  Διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

   

 •  

  Υποστήριξη Παραγωγής

  Υποστήριξη της παραγωγής με όλο το απαιτούμενο στην κάθε φάση υλικό, όπως πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, ημιέτοιμα προϊόντα κ.α.

   

 •  

  Προμήθειες

  Προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού για την υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

   

Στόχος μας η Αμεσότητα και το Άριστο Service