ΑΛΠΑ LOGISTICS Διανομές - Cross Docking

Διανομή

 

 • Δίκτυο διανομής με Πανελλαδική κάλυψη.
 • Εξυπηρέτηση ποικίλων σημείων διανομής. Συμπεριλαμβάνονται Super Markets, Πολυκαταστήματα, Καταστήματα Λιανικής, κλπ.
 • Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και παράδοσης μικροδεμάτων.
 • GPS Tracker σε όλα τα συνεργαζόμενα φορτηγά μας.

Ο στόλος μας επιτυγχάνει να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο της διανομής πόλης με απόλυτη επιτυχία,  σε όλο το Λεκανοπέδιο  με φορτηγά 6πάλετα, 10πάλετα, 15πάλετα αξιοποιώντας τη δυνατότητα των ευέλικτων φορτηγών διανομής με υδραυλική πόρτα.

   

  Εθνικές Μεταφορές

Η πολύτιμη πείρα που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια εγγυάται άψογη συνεργασία αλλά και σωστή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες σας. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας αλλά και τα πρότυπα βελτιστοποίησης διαχείρισης της πελατειακής βάσης απαιτούν κάτι περισσότερο από απλά φορτηγά και απλές μεταφορές.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα μεταφορών υπηρεσιών υψηλής στάθμης και να συμβάλλουμε έτσι στην αλυσίδα εφοδιαστικής διαχείρισης της εταιρείας σας.

Η βάση της επιτυχίας της ΑΛΠΑ όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται στον κλάδο των εθνικών μεταφορών είναι το δίπτυχο εξοπλισμός και στελέχη. Κύριο μέλημα μας είναι η κατοχή όσο το δυνατόν πιο καινούργιων και τεχνολογικά εκμοντερνισμένων φορτηγών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων καθώς και ικανών στελεχών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των εμπορευματικών χερσαίων μεταφορών ξηρού και  ψυχόμενου φορτίου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής (ταχύτητα, ασφάλεια, σιγουριά, εμπιστοσύνη).
Ο στόλος των φορτηγών οχημάτων που διαχειρίζεται η ΑΛΠΑ Logistics A.E. αποτελείται από 70 φορτηγά ξηρού και ψυχόμενου φορτίου ( συρόμενα, επικαθήμενα, με σύγχρονα ψυκτικά μηχανήματα και καταγραφικά θερμοκρασίας που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές).

 

  Cross Docking

Η ΑΛΠΑ Logistics παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία της άμεσης μεταφόρτωσης και διανομής των εμπορευμάτων στους τελικούς παραλήπτες.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι:

 • Εκφόρτωση – Παραλαβή
 • Καταμέτρηση – έλεγχος ποιότητας συσκευασίας
 • Διαχωρισμός ανά παραλήπτη - ανασυσκευασία
 • Δρομολόγηση - Φόρτωση
 • Έκδοση παραστατικών
 • Διανομή μέσω του δικτύου της ΑΛΠΑ Logistics.

Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας:

 • Μείωση του κόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με ελαχιστοποίηση του κόστους Αποθήκευσης.
 • Δυνατότητα μεταφόρτωσης έτοιμων παραγγελιών ή συνολικού αποθέματος για παραγγελίες πολλών παραληπτών.
 • Καθημερινή άμεση κάλυψη του Λεκανοπεδίου Αττικής και μέσω συνεργατών της υπόλοιπης Ελλάδας.
 • Ελαχιστοποίηση του κόστους διανομής και του διαχειριστικού κόστους δρομολόγησης και ενημέρωσης πελατών.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι αποτέλεσμα ανάλυσης και σχεδιασμού των συγκεκριμένων αναγκών κάθε επιχείρησης . Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική τόσο στις ανάγκες της όσο και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των προϊόντων της, οπότε κάθε λύση πρέπει να υλοποιηθεί με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της.


Στόχος της ΑΛΠΑ Logistics A.E. είναι να εκπληρώνει τις ανάγκες αυτές έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον χώρο από την απόφαση της να εξυπηρετεί συγκεκριμένα τμήματα των μεταφορών και να ειδικευτεί σε αυτά, door to door χωρίς μεταφορτώσεις.

Στόχος μας η Αμεσότητα και το Άριστο Service